I gang med vaksinering av de eldste, snart står de yngre for tur

foto