Miljøkjendis har meldt salget av beslaglagte hummer til Riksadvokaten

foto