– Ikke et alternativ å ha havna der den ligger i dag

foto