Smittespredning: – De neste dagene kan bli avgjørende