Arbeid er den viktigste enkeltfaktoren for å lykkes

foto