- Foreldrene må få informasjon om hva kommunen og skolen gjør ved alvorlige hendelser