Suksess med engelsk tradisjon: Afternoon tea, please!