Slo med snøskuffe og truet med å drepe ansatt

foto