Gav 200.000 i bot for dette. Nå er vedtaket opphevet