– Politiets etterforskning og den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at kvinnen er drept, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt i en pressemelding onsdag.

Klokken 09.27 tirsdag formiddag mottok politiet melding fra AMK om en skadd person ved et apotek i Arendal. Store politimannskaper rykket ut til hendelsen og saken har siden blitt etterforsket med alle tilgjengelige ressurser for å avklare om det er snakk om en ulykke eller en straffbar handling, og for å sikre eventuelle spor og bevis knyttet til hendelsen.

Ingen mistenkte

Politiets undersøkelser viser at hendelsen skjedde utenfor Boots apotek i Arendal sentrum i nitiden tirsdag morgen. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp inne på apoteket, men livet sto dessverre ikke til å redde.

– Ingen personer er foreløpig mistenkt eller siktet i saken. Gjerningspersonen er fortsatt ukjent for politiet. Basert på foreløpig informasjon kan det ikke utelukkes at avdøde er et tilfeldig offer. Politiet jobber med full styrke for å avklare dette, sier Bruvoll.

Den drepte kvinnen var ansatt på Boots-apoteket i Arendal sentrum. De nærmeste pårørende er varslet, men ønsker per nå ikke at identiteten til kvinnen offentliggjøres.

Undersøker videoer

– Det er foretatt flere vitneavhør, og politiet har innhentet videomateriale som nå gjennomgås, samtidig som politiet går gjennom de tekniske undersøkelsene som ble gjort på åstedet. Vi kan på nåværende tidspunkt ikke kommentere spørsmål om eventuelle funn eller beslag i saken, sier Bruvoll.

Stabssjef Vidar Arnesen i Agder politidistrikt sier at politidistriktet nå har hevet beredskapen.

– På nåværende tidspunkt vet vi ikke hvem gjerningspersonen er eller hvilke motiv gjerningspersonen har hatt. Derfor har vi også begrenset grunnlag for å vurdere faren for publikum. Agder politidistrikt har valgt å heve beredskapen for å sikre en raskere responsevne i Agder politidistrikt. Dette innebærer at politiet er tilstede med mer sivilt og uniformert personell i Agder og i Arendal, sier Arnesen.

– Vi ber befolkningen om å følge med og ha lav terskel for å ta kontakt med politiet. Vi har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon. Saken har naturligvis høyeste prioritet for politiet og etterforskes med alle tilgjengelige ressurser, sier Arnesen.