Må se på alternative løsninger for Dampskipsbrygga