Må se på alternative løsninger for Dampskipsbrygga

foto