Rømte fra gjestehavna, men slik kom Halldis tilbake til matmor

foto