– Ikke et saklig grunnlag å sparke en rådmann på

foto