Ber om å få undersøke siktedes vrangforestillinger

foto