Innkaller til hastemøte: Vil undersøke kjøp av medisinsk utstyr til Ukraina