Kommunen med overskudd på nesten 80 millioner

foto