Nå skal kommunen garantere heltidsstillinger

foto