Har vært en viktig hjelp for mange i koronatiden

foto