– Finnes ingen rapport fra kontrollutvalget om Agenda Kaupang-saken

foto