Nå har de fått dobbelt så store lokaler, og et spesielt rom

foto