Dette gjør kommunen for å motvirke radikalisering og ekstremisme