Voldsomt overforbruk: – Utviklingen er bekymringsfull