Renseanlegg i fjell gir brannvesenet en utfordring