Økonomien i fjor ikke så god likevel som først antatt

foto