– Teknisk utvalg baserer sin argumentasjon på manglende kunnskap

foto