– Målet mitt er å bli julelyskongen i Gjærbrøndveien

foto