– Svært mange folk ute, og Grimstad og Kristiansand skilte seg ut med utfordringer

foto