Venter at flere vil vaksinere seg mot sesonginfluensa

foto