Gamle kulturminner kan skape utfordringer for Roligheda småbåthavn

foto