Barnehagebarna holder stranda på Groos fri for plast og søppel

foto