– Det er naturlig nok mange som er urolige nå

foto