Flertallet vil ta skog i friluftsområde til nytt renseanlegg

foto