Begjært fengslet: Skadeverk-siktet møtte med bibelen i hånd

foto