En flytter og en utvider når de skal bygge ut her

foto