Kastet stein eller skjøt med sprettert mot buss

foto