Samfunnet taper mye på at folk unnlater å varsle

foto