Etter åtte år som glemt landsdel er Sørlandet igjen sentralt plassert på kartet

foto