Anser retten for å være inhabil - fikk ikke medhold

foto