Står i kø for å hylle «arbeiderne på gulvet»

foto