Ville forskjønne ved kirken, men gravhauger gjør det komplisert