Lørdag fyller Ester 104 år, men hun får fortsatt ingen sykehjemsplass