– Trist at vi må bruke skattepenger på dette

foto