Svein Engedal fra Kristiansand er mannen som har fått jobben som daglig leder i det kommunale selskapet. Dette melder Grimstad kommune på sine nettsider.

Engedal starter i stillingen 2. januar neste år. Arbeidsstedet hans vil bli i Grimstad, hvor selskapet i disse dager er på jakt etter egnede lokaler.

Bransjeerfaring

– Svein Engedal er 57 år gammel, og han er utdannet ingeniør innen bygg og anlegg. Engedal har bred erfaring innen eiendomsfaget, både som utbygger, megler/selger og fra rådgivningssiden. Han kommer nå fra stillingen som leder for prosjekt- og eiendomsutvikling i Hellvik Hus Sør Eiendomsutvikling AS, anfører kommunen om den nye lederen.

– Grimstad Bolig- og Næringsutvikling er heleid av Grimstad kommune. Gjennom erverv, utvikling og salg av tomter, skal selskapet bidra til økt realisering av nærings- og boligutvikling i Grimstad kommune. Selskapets hovedfokus er rettet mot tidligfase-eiendomsprosjekter, fra erverv og opparbeidelse av tomteområder, frem til salg av ferdig opparbeidet tomteareal for bolig eller næring, står det videre i meldingen fra Grimstad kommune.

Påtroppende: Svein Engedal blir daglig leder i Grimstad Bolig- og Næringsutvikling AS. Foto: Privat/Grimstad kommune

– Av respekt for min nåværende arbeidsgiver og stilling, må jeg avstå fra å kommentere ytterligere rundt dagens pressemelding, forteller Engedal, da Adressa tar kontakt for å høre om hans tanker om GBNs potensial og framtidsmuligheter.