Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Varslingsprøven den 10. januar gjøres over hele landet, rundt kl. 12. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på sine nettsider.

Ingen tyfon i Grimstad

Men lyden fra tyfoner vil være fraværende i Grimstad i dag.

Årsaken er at det lokale varslingsanlegget ble demontert i 1995, og det er lite trolig at det vil bli montert et nytt anlegg, nå som varslingen skjer over telefon.