Har sendt ut farevarsel: – Mulighet for en ganske snørik kveld