Nu vel. Det er ikke så mange, vil kanskje flere lesere mene. Men faktum er at det er mange prestestillinger som de siste par årene i Norge, som er lyst ut med ingen eller bare en søker.

Men den forrige sognepresten i Fjære kirke, Helge Spilling, kunne i forbindelse med at han sluttet i sommer, fortelle at Fjære er et populært tjenestested. Både på grunn av kirken, og sognets renommé.

Sluttet: Før sommeren hadde Helge prest, Helge Spilling, sin siste arbeidsdag som sogneprest i Fjære sogn. Nå er listen over dem som vil overta hans virke, klar. Foto: Baard Larsen

Nå viser den offentlige søkerlisten at det er tre menn og én kvinne som har søkt på jobben som sogneprest i Vest-Nedenes prosti, med Fjære sokn som tjenestested.

Tommy André Strøm Andersen (27) fra Kristiansand, er yngste søker. Han er i dag ung leder vikar, og har blant annet mastergrad i religionsvitenskap. Og tilknyttet Grim menighet i Kristiansand, da han var prestestudent.

Eneste kvinnelige søker er sognepresten i Moland, Elin Ann Øvensen (59) fra Arendal. De øvrige to søkerne er sogneprest Beint Saaghus (60) fra Holmestand, som i dag er prest ved Botne menighet i Holmestrand.

Den siste søkeren er kristiansanderen Dag Arnulf Kvarstein (61), som i dag er sogneprest i Feda og Fjotland vest i Agder. Han er for øvrig tidligere journalist i blant annet Fædrelandsvennen, men ble sogneprest i november 2021.

Variert: - Fjære sogn har mye å tilby. Både en middelalderkirke, og en nyere kirke, sier kirkeverge Alexander Paul ved Grimstad kirkelige fellesråd. Foto: Baard Larsen

– Vi har hatt mange stillinger ute, i fellesrådet. Og vår erfaring er at det ofte er få søkere til stillingene. Jeg sitter i Norges kirkevergelag, og vi ser at det er en svak, negativ trend på antall søkere nasjonalt sett, sier kirkeverge Alexander Paul ved Grimstad kirkelige fellesråd.

– At vi har fire søkere i Fjære, er bra. Grimstad har mye å tilby, med en aktiv menighet og en kirke som har en rik historie. Og så har vi i tillegg kirken på Fevik, som også har stor aktivitet. Sognet har med andre ord mye å vise fram. Både middelalderkirke og en nyere kirke, legger han til.

Stillingen kommer opp for ansettelse i bispedømmerådet i september.