Det siste året har barn og unge i alderen 0–15 år hatt gratis inngang til svømmehallen.

– Tilbudet har blitt godt mottatt, og nå fortsetter ordningen. Politikerne bestemte nylig at tilbudet om gratis adgang til svømmehallen for barn og unge i alderen 0–15 år skal videreføres, skriver Grimstad kommune på sine nettsider.

Tilbudet vil gjelde ut 2025.

– Ordningen har vært svært populær, og mange barn og deres foreldre og foresatte har benyttet seg av tilbudet. Ordningen har vært for barn og unge i alderen 0-15 år, som bor eller går i barnehage/skole i Grimstad kommune. En forelder eller foresatt får også gratis inngang i følge med, står det.