Ville ha full oppvask om den forliste fiskeskøyta

foto