Folkehav på Torvet da lysene på treet ble tent

foto