Har fått beskjed om å flytte virksomheten fordi bygget skal rives

foto